Publikacje członków ZPM KNP PAN

Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej. Między ideą a praktyką

Akademicka pedagogika w Rzeszowie 1969-2019. Jubileusz pięćdziesięciolecia

Między wolnością a zniewoleniem człowieka w przestrzeni mediów cyfrowych


Щодо потреби комплементарної освіти після пандемії

E-sport w perspektywie teologii mediów i komunikacji

Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki w praktyce edukacyjnej

Edukacja zdalna – gdy nie ma alternatywy w czasie pandemii

Rozważania o dwóch strategiach badawczych pedagogiki. Indukcyjny i dedukcyjny tok wnioskowania...

Pedagogiczny testament Profesora Andrzeja Jaczewskiego

Edukacyjna Analiza Transakcyjna

Nowe podwórka współczesnego dzieciństwa

Fenomen relacji międzyludzkich Papieża Franciszka

Telefon zaufania twórczą i skuteczną instytucją w profilaktyce i terapii zagrożeń cyberprzestrzeni

Otwierając skarbiec filozofii antropocentryzmu

Platformy e-learningowe w systemie edukacji. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Math&Art Małgorzata Makiewcz

Math&Art. Patrz, to matematyka

Wspomaganie badań pedagogicznych przez sztuczną inteligencję