Rozważania o dwóch strategiach badawczych pedagogiki. Indukcyjny i dedukcyjny tok wnioskowania…

Prof. APS i US dr hab.  Małgorzata MakiewiczRozważania o dwóch strategiach badawczych pedagogiki. Indukcyjny i dedukcyjny tok wnioskowania na przykładzie badań z zakresu kultury medialnej nastolatków, w: Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 40, No 3 (2021), s.61-78.

Pani Profesor naukowo zajmuje się dydaktyką matematyki, a także  kulturą matematyczną. Jest pomysłodawczynią Międzynarodowego Konkursu „Matematyka w Obiektywie”, Jak podkreśla Pani Profesor „ Matematyka posługuje się pojęciami abstrakcyjnymi, trudnymi do poznania za pomocą zmysłów. Dystans społeczny wobec matematyki zmniejszam dzięki fotografii. Ona nie tylko rozwija wyobraźnię, ale i uwrażliwia na widzialne i niewidzialne piękno matematyki, zachęca do własnej twórczości”. Od wielu lat organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową – Matematyka, nasza niedostrzegalna kultura.

Artykuł,  Rozważania o dwóch strategiach badawczych… przedstawia wybrane teoretyczne podstawy badań naukowych nad edukacją. Omówiono w nim dwie strategie wnioskowania: indukcjonistyczną i hipotetyczno- dedukcyjną. Intencją artykułu jest zarysowanie i przybliżenie dwóch sposobów wnioskowania logicznego w postępowaniu badawczym pedagogiki oraz wskazanie uzupełniających się rezultatów obu strategii. Dobrane  w artykule przykłady dotyczą kultury medialnej adolescentów (tok indukcjonistyczny) oraz wpływu zastosowania mediów (fotografii) w nauczaniu matematyki na rozwój składników kultury matematycznej ucznia (tok hipotetyczno-dedukcyjny).

Link do artykułu tutaj