Lista członków Zespołu Pedagogiki Medialnej

Przewodniczący ZPM przy KNP PAN – Prof. APS dr hab. Maciej Tanaś

Zastępcy:

Prof. UR dr hab. Marta Wrońska – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Sekretarze:

Dr Sylwia Galanciak – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Prof. UR dr hab. Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski

 

Członkowie Zarządu:

Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. APS, Małgorzata Makiewicz – APS w Warszawie i Uniwersytet Szczeciński

Prof. AWSB dr hab. Janusz Morbitzer – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej †

Prof. UMK, dr hab. Dorota Siemieniecka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. UP dr hab. Barbara Kędzierska – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prof. UKSW dr hab. Barbara Galas – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. APS dr hab., Józef Bednarek – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pełnomocnik  Przewodniczącego ZPM przy KNP PAN ds. informatyzacji

Dr Piotr Karaś, Uniwersytet Rzeszowski

Ułożona w porządku tytułów i stopni naukowych lista członków Zespołu Pedagogiki Medialnej obejmuje: 14 profesorów, 38 doktorów habilitowanych, profesorów uczelni, 30 doktorów oraz 1 magister.

Prof. dr hab. Stanisław Dylak

Prof. dr hab. Janusz Gajda

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek

Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk

Prof. dr hab. Tomasz Kośmider

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki

Prof. dr hab. Marek Sokołowski

Prof. dr hab. Wacław Strykowski

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Prof. dr hab. Bogdan Szulc

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek

Prof. UZ dr hab. Eunika Baron-Polańczyk

Prof. APS dr hab. Józef Bednarek

Prof. UwB dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Prof. UKSW dr hab. Barbara Galas

Prof. UW dr hab. Andrzej Hankała

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Iwanicka

Prof. UŚ dr hab. Marek Kaczmarzyk

Prof. UP dr hab. Barbara Kędzierska

Prof. USWPS dr hab. Lucyna Kirwil

Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej

Prof. SGGW dr hab.Svitlana Loboda

Prof. APS dr hab. Jan Łaszczyk

Prof. APS dr hab. Małgorzata Makiewicz

Prof. UR dr hab. Janusz Miąso

Prof. APS dr hab. Jarosław Michalski

Prof. AGH dr hab. inż. Jerzy M. Mischke

Prof. AWSB dr hab. Janusz Morbitzer

Prof. UP dr hab. Henryk Noga

Prof. AMW dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska

Prof. SWWS dr hab. Beata Nowak

Prof. USz dr hab. Elżbieta Perzycka

Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski

Prof. UW dr hab. Marek Piotrowski

Prof. UWr dr hab. Piotr Plichta

Prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrała

Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Prof. UMK dr hab. Dorota Siemieniecka

Prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski

Prof. UŚ dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

Prof. UAM dr hab. Paweł Topol

Prof. AWSB dr hab. Marek Walancik

Prof. UR dr hab. Wojciech Walat

Prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Prof. UŚ dr hab. Edyta Widawska

Prof. MUP dr hab. Ewa Wiśniewska

Prof. KA im. AFM dr hab. Janusz Wojtycza

Płk prof. WAT dr hab. inż. Kazimierz Worwa

Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

Dr Anna Andrzejewska

Dr Sylwester Bębas

Dr Ewa Bilska

Dr Justyna Bluszcz

Dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

Dr Jakub Czarkowski

Dr Jakub Czopek

Dr Krzysztof Dziurzyński

Dr Sylwia Galanciak

Dr inż. Waldemar Grądzki

Dr Joanna Grubicka

Dr inż. Mariusz Kamola

Dr Piotr Karaś

Dr Janusz Kłoniecki

Dr Andrzej Kobiałka

Dr Daniel Korzan

Dr Zbigniew Łęski

Dr Zbigniew Leduchowski

Dr Ewa Lewandowska -Tarasiuk

Dr Izabela Mikołajewska

Dr Małgorzata Minchberg

Dr Danuta Morańska

Dr Olga Pawłowska

Dr Piotr Plichta

Dr Marek Siwicki

Dr Rafał M. Socha

Gen. dr Marcin Strzelec

Dr Karina Szafrańska

Dr Agnieszka Tajak-Bobek

Dr Piotr Toczyski

Dr Zbigniew Wieczorek

Dr Konrad Wierzbicki

Dr Agnieszka Wrońska

Mgr Bartłomiej Jan Barczyński