E-sport w perspektywie teologii mediów i komunikacji

Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki (Link do innej strony) prezentuje artykuł  zatytułowany E-sport w perspektywie teologii mediów i komunikacji, w: „Studia Theologica Varsaviensia” 2021, 59, nr 1: 8-41. 

W swoim tekście Pan Profesor porusza ciekawe kwestie dotyczące e-sportu jako zjawiska kulturowego, społecznego czy nawet gospodarczego. Wskazuje na interesujący przedmiot badań, którym jest osoba i wspólnota graczy wirtualnych. Autor artykuły zaznacza, że e-sport jest również przedmiotem współczesnych nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym teologii komunikacji i mediów. Pan Profesor podjął ciekawą próbę ustalenia nauki Kościoła katolickiego o mediach i komunikacji na temat e-sportu.

 

Pełny tekst tutaj: