Interaktywna książka Pani Prof. Małgorzaty Makiewicz

Zapraszam Państwa do obejrzenia i przeczytania niezwykłej książki  napisanej przez Panią Profesor Małgorzatę Makiewicz, Math&Art. Patrz, to matematyka,  Wydawnictwo Naukowe STUDIO NOA, Katowice 2023. https://doi.org/10.34916/ma.p-tm.pl.01

Math&Art Małgorzata Makiewcz

Książka Pani Profesor to  interaktywna pomoc dydaktyczne w formie elektronicznej która pozwoli na organizowanie zajęć dydaktycznych oraz efektywne spędzania czasu podczas zajęć pozalekcyjnych.

Ksiązka zawiere dwie części: pdf –  CZĘŚĆ I (dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym), strony 4-40 i mp4 –  CZĘŚĆ II (dla przedszkolaka), strony 40 – 77

Informacja do cytowania: M. Makiewicz, Math&Art. Patrz, to matematyka,  Wydawnictwo Naukowe STUDIO NOA, Katowice 2023. https://doi.org/10.34916/ma.p-tm.pl.01

 

Zachęta do przeczytania tej książki niech będą recenzje napisane przez:

 Panią Prof.  dr hab. Urszulę Szuścik: „Książka Małgorzaty Makiewicz jest kolejną interesująca publikacją z zakresu zainteresowania młodego odbiorcy matematyką. W sposób atrakcyjny treściowo i wizualnie Autorka wprowadza czytelnika w zagadnienia i rozwój umiejętności liczenia, mierzenia, ważenia, poznawania figur poprzez zabawę. Jest to przykład twórczej i innowacyjnej propozycji edukacji dziecka w wieku przedszkolnym w obszarze matematyki. Dziecko wspólnie z rodzicami, nauczycielem czy innym opiekunem poznaje treści matematyczne i dostrzega je w swoim życiu. Jest to przygotowanie dziecka do edukacji szkolnej i niwelowania strachu przed matematyką, czy niewiarą we własne zdolności, umiejętności matematyczne. Przedstawione i opisane kreatywne zabawy wizualno-matematyczne kształtują osobę dziecka, jego emocje, myślenie, kreatywne podejście do szukania rozwiązań w zabawie matematycznej. Publikacja zainspiruje zarówno rodziców jak i nauczycieli do ciekawych poznawczo zabaw matematycznych z dziećmi i tym samym matematyką”

I Pana Prof. APS dr hab. Macieja Tanasia:  „Książka: „Math & Art. Patrz, to matematyka” mieści się w nurcie poszukiwań przez Profesor Małgorzatę Makiewicz złotego kluczyka otwierającego serca i umysły dzieci i młodzieży na wiedzę i umiejętności matematyczne. Dążeniom o rozwój kompetencji matematycznych towarzyszy nie tylko merytoryczna wiedza Autorki pracy, ale też wyjątkowa dbałość o językową i wizualną estetykę dzieła, sprawne wykorzystanie multimedialnych narzędzi i rzetelna wiedza o poznawczym rozwoju człowieka. Nie dziwi przeto, że prace Profesor Małgorzaty Makiewicz zmierzające do rozwoju kultury matematycznej wywołują od lat tak wielkie zainteresowanie naukowe, szerzej – społeczne. Dzieje się tak zarówno w przypadku stworzonego przez Panią Profesor pierwszego w świecie, międzynarodowego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, jak i składanych do znakomitych wydawnictw propozycji popularyzujących kulturę matematyczną. Budzą one nie tylko zainteresowanie środowisk akademickich oraz osób zafascynowanych matematyką, ale też co istotne – nauczycieli i rodziców, rozumiejących jakie znaczenie dla losów człowieka i kraju ma rozwój osobistych kompetencji w tym zakresie i to od zarania dzieciństwa. Książka: „Math & Art. Patrz, to matematyka” dowodzi, że Profesor Małgorzata Makiewicz odkryła ów szczerozłoty klucz pozwalający otwierać nieznane drogi w tajemny świat matematycznej przygody. Zaproponowana przez Autorkę intelektualna wędrówka porusza umysły, uczy patrzeć i rozumieć. Jest źródłem niezwykłych przeżyć i matematycznych fascynacji. Warte podkreślenia jest także to, że Autorka ujawnia wyjątkowy talent w posługiwaniu się narzędziami przemawiającymi do wielu zmysłów czytelnika, widza i słuchacza. Owa polisensoryczność dzieła stanowi jego olbrzymią wartość. I to nie tylko przez oryginalność, ale nade wszystko przez trafienie w gusta osób funkcjonujących w przenikających się przestrzeniach świata realnego i wirtualnego, żyjących w okresie gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji, biotechnologii, robotyki i komputerów kwantowych.”