Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki w praktyce edukacyjnej

Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski to pedagog, który od wielu lat analizuje rozwiązania legislacyjne kolejnych włodarzy resortu edukacji w kontekście codziennej praktyki edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wprowadzanych rozwiązań formalno-prawnych.

W swoim artykule: Ryszard Pęczkowski(Link do innej strony), Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki w praktyce edukacyjnej. Spojrzenie pedagoga, w: Przegląd Prawa Konstytucyjnego NR 3,(61)/2022, s.249-259(Link do innej strony),  dokonuje analizy funkcjonowania polskiego systemu edukacji w kontekście realizacji przepisów konstytucyjnych bezpośrednio lub pośrednio determinujących tworzenie podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania edukacji w Polsce.

Jak czytamy w treści artykułu: „prawo do nauki należy do podstawowych praw jednostki we współczesnym społeczeństwie. Prawo to musi być postrzegane zarówno w kategoriach dobra i wartości indywidualnej, jak i ważnego, podstawowego dobra społecznego. Urzeczywistnienie prawa do nauki jest nie tyle jakimś szczególnym przywilejem współczesnego człowieka, ale stanowi nieodzowny warunek rozwoju społeczeństwa i jednocześnie pełnego uczestnictwa jednostki w życiu społecznym”. Prof. Ryszard Pęczkowski zadaje zasadne i jakże istotne pytanie: jaka jest perspektywa rozwoju podstaw prawnych systemu edukacji w kontekście realizacji konstytucyjnego prawa do nauki?

Link do artykułu – tutaj