Otwierając skarbiec filozofii antropocentryzmu

Maciej Tanaś: Otwierając skarbiec filozofii antropocentryzmu, [w:] Człowiek wobec wyzwań cywilizacyjnych: Od przeszłości do przyszłości. Praca zbiorowa pod red. Wasyla G. Kremienia i Włodimira W. Iljina. Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2022, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 307-314, ISBN 978-83-7789-682-2.

W zaprezentowanym przez Pana Profesora tekście odnajdujemy przepiękne myśli zachęcające do przeczytania całej książki, której redaktorami są Wasyl G. Kremienia i Włodimir W. Iljin. Tylko Prof. Maciej Tanaś mógł w tak poetycki sposób opisać niezwykły urok tej rozprawy naukowej.  (…)  Poszczególne rozdziały monografii są jak czerwone korale nanizane na nici wiedzy (…), układają się w sznury równie pięknych i drogocennych korali: wizerunek człowieka, człowiek w historii cywilizacji, człowiek w społeczeństwie, wymiar i znaczenie wartości w życiu człowieka, człowiek w projektach społeczno-kulturowych, człowiek we współczesnym świeci i wreszcie perspektywy antropocentryzmu (uwagi końcowe), zamykające głęboko humanistyczną refleksję Autorów niczym ozdobna klamra sznury korali niosących radość intelektualnej przygody (…), s.310.

Cały tekst tutaj