Fenomen relacji międzyludzkich Papieża Franciszka

Prof. UR dr hab. ks. Janusz Miąso, we Wstępie do swojej książki napisał: „Książka (…) to moja osobista fascynacja niesamowitym fenomenem dynamiki relacji międzyludzkich Franciszka. Oczywiście Franciszek to głęboki kapłan, dlatego muszą się pojawić kwestie teologiczne, ale książka zawiera także bardzo wiele kwestii społecznych, ludzkich, związanych z przyrodą, związanych z problemami współczesnego świata i człowieka. Pragnę, aby ta książka przyczyniła się do umocnienia relacji międzyludzkich, bezcennych, nawet w świecie technokracji, a może jeszcze bardziej”.

 Z noty recenzyjnej…

W kontekst aktualnych refleksji i badań wpisuje się propozycja wydawnicza ks. prof. Janusza Miąso pt. „Fenomen relacji międzyludzkich Papieża Franciszka”, co czyni publikację niezwykle aktualną. Zarazem tę aktualność eksponuje uniwersalna tematyka relacji międzyludzkich, ich istoty i współczesnych przejawów oraz postać Papieża Franciszka, osoby niezwykle komunikatywnej i otwartej na relacje z drugim człowiekiem, oddziałującej na współczesne społeczeństwo (…). Walory osobowe Papieża oraz Jego sztuka komunikacji i budowania więzi międzyosobowych uzasadniają dobór problematyki przedstawionej publikacji, rozpatrywanej w kategoriach teorii komunikacji i relacji międzyludzkich.

Ks. Profesor Adam Maj

 

Przedstawiona praca jest zatem formą zaproszenia do konkretnych postaw i zachowań. Doskonalone rozumne relacje interpersonalne mogą stanowić o jakości tworzenia wszelkich relacji międzyludzkich oraz więzi wspólnotowych, być podstawą kształtowania nowego ładu społecznego, łączyć ludzi ponad podziałami. Autor wskazuje, że tą siłą, która to umożliwia jest miłość. To właśnie miłość, otwierając przestrzeń spotkania, pozwala na autentyczne doświadczenie życia drugiego człowieka, samego siebie, budowania autentycznych relacji osobowych.

Ks. Profesor Stanisław Chrobak

 

Zapraszam do przeczytania książki, w której mamy bardzo wiele wspaniałych myśli Papieża Franciszka, które podpowiadają nam, w jaki sposób zbliżać się do siebie, aby móc lepiej się poznać i zrozumieć nawzajem….