Wydarzenia

1

Spotkanie
13.04.2022 r.

Spotkanie APS

Spotkanie naukowe
w APS w Warszawie

spotkanie

Spotkanie
22.12.2022 r.

wywiad

Gość Dnia
w Radiu Rodzina

Od prawej: Prof. Maciej Tanaś i Prof. Sławomir Koziej

I Seminarium doktorskie i podoktorskie

9-Uczestnicy-spotkania

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej,
5 kwietnia 2023 r.

wideokonferncja

Spotkanie grupy inicjatywnej Akademickiego Stowarzyszenia Badań nad Sztuczną Inteligencją

20 grudnia

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej,
20 grudnia 2023 r.

9

II seminarium doktorskie i podoktorskie

20240524_103352a

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne”