Akademicka pedagogika w Rzeszowie 1969-2019. Jubileusz pięćdziesięciolecia

Na początku października ubiegłego roku (2021) ukazała się długo oczekiwana książka: Akademicka pedagogika w Rzeszowie. 1969-2019 – Jubileusz pięćdziesięciolecia. Wydaw.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, ss.359. Redaktorami książki
są Marta Wrońska, Ryszard Pęczkowski, Andrzej Meissner.

W monografii ukazano dorobek i osiągnięcia akademickiej pedagogiki w Rzeszowie obchodzącej swoje półwiecze.

Fragment z recenzji Prof. UAM dr hab. Natalii Walter z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„(…) Monografia wieloautorska w opracowaniu Andrzeja Meissnera, Ryszarda Pęczkowskiego i  Marty Wrońskiej to, z jednej strony, niezwykły zapis wspomnień, odwołań, dowodów ludzkiej pamięci, z drugiej – świadectwo pracy kilku pokoleń dydaktyków, praktyków i naukowców, którzy stworzyli i nadal tworzą pedagogikę w Rzeszowie. (…) Autorzy ukazali rolę wspomnień w konstruowaniu tożsamości naukowej, a także konieczność jej nieustannego redefiniowania w odniesieniu do przeszłych dokonań. Przynależność akademicka i identyfikacja podtrzymywane są przez pamięć i świadomość tego, co wydarzyło się za sprawą poprzednich pokoleń. Dlatego monografia ta ma znaczenie nie tylko w kontekście historycznym, ale przede wszystkim tożsamościowym, niezbędnym w budowaniu coraz doskonalszego świata akademickiego. Ponadto, Autorzy umiejętnie pokazali, że nie ustają w rozwoju naukowym i dydaktycznym i potrafią kreować nowoczesną przestrzeń akademicką”.

 

Na okładce widnieje siedziba Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w 1897 roku – obecnie siedziba Instytutu Pedagogiki. Zdjęcie wykonał Pan dr Grzegorz Polański, nauczyciel akademicki Katedry Badań Społeczeństwa Zmediatyzowanego.

akademicka pedagogika

Spis treści

Wstęp
Wykaz skrótów

Rozdział I
Katedra Pedagogiki 1969-1981

1.1. Tradycje kształcenia pedagogicznego w Rzeszowie 
(Andrzej Meissner)
1.2. Funkcjonowanie Katedry Pedagogiki 
(Elżbieta Dolata)
1.2.1. Powstanie Katedry Pedagogiki, jej struktura i kierunki studiów
1.2.2. Proces kształcenia
1.3. Kadra pedagogiczna 
(Justyna Meissner-Łozińska)
1.3.1. Charakterystyka kadry dydaktyczno-naukowej
1.3.2. Działalność naukowa Katedry
1.3.3. Działalność Katedry na rzecz uczelni
1.3.4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i placówkami naukowymi

Rozdział II
Instytut Pedagogiki 1981-2001

2.1. Podstawy organizacyjne i programowe 
(Ewa Barnaś)
2.1.1. Powołanie Instytutu
2.1.2. Struktura organizacyjna Instytutu
2.1.3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza
2.1.4. Warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne
2.2. Działalność naukowa 
(Jerzy Potoczny, Kazimierz Szmyd)
2.2.1. Rozwój kadry naukowej
2.2.2. Działalność naukowa
2.2.3. Konferencje naukowe i działalność wydawnicza
2.2.4. Współpraca z oświatą regionu i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą
2.2.5. Próba syntezy

Rozdział III
Organizacja i naukowe warunki rozwoju pedagogiki w latach 2001-2019
(Marta Wrońska, Ryszard Pęczkowski)
3.1. Przemiany organizacyjne
3.2. Kierunki kształcenia pedagogicznego
3.3. Rozwój kadry naukowej
3.4. Główne kierunki badań naukowych
3.5. Wydawnictwa własne
3.6. Konferencje naukowe
3.7. Współpraca z ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą

Rozdział IV
Wybrane formy funkcjonowania studiów pedagogicznych w latach 1969-2019
4.1. Punkt Konsultacyjny w Krośnie 1973-1992 
(Adam Krzanowski)
4.2. Studencki ruch naukowy 1973-2016 
(Krystyna Barłóg, Beata Gumienny)
4.3. Działalność sportowo-rekreacyjna i turystyczna 
(Hubert Sommer, Andrzej Żółtek)
4.4. Współpraca z regionem i środowiskiem lokalnym 1981-2018 
(Barbara Lulek).
4.5. Absolwenci 
(Jolanta Lenart)

Bibliografia

Aneks