Platformy e-learningowe w systemie edukacji. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

 

Piotr Karaś autor książki pt.: „Platformy e-learningowe w systemie edukacji. Stan aktualny i perspektywy rozwoju” jest pracownikiem naukowym w Uniwersytecie Rzeszowskim.

W swojej najnowszej książce dr Piotr Karaś przedmiotem badań empirycznych uczynił platformy e-learningowe i ich wykorzystanie przez nauczycieli i uczniów w procesie edukacyjnym. Zasadniczym celem badań była analiza stanu wykorzystania platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawowych we wszystkich województwach funkcjonujących na terenie Polski. Zdecydował się także na rekonstrukcję i opracowanie modelu platformy e-learningowej dla szkół ponadpodstawowych wykorzystywanej w realizacji procesu kształcenia. Konstruując model platformy Pan doktor wziął pod uwagę takie cechy jak na przykład dostępność, mobilność, modyfikowalność, łatwa komunikacja, czy standaryzacja zakresu treści kursu.

Autor w zakończeniu swojej książki postawił przewrotne pytanie, kto lub co jest bardziej przygotowane do edukacji zdalnej?

  • technologia (media, aplikacje, systemy),
  • „podmiot edukacyjny” (prowadzący, nauczyciel, twórcy kursów),
  • odbiorca (uczeń, student, słuchacz)?

Zachęcam do lektury książki Pana dr Piotra Karasia, w której znajda Państwo odpowiedz na wyżej sformułowane pytanie.

 

Recenzentem książki był a Pan Profesor Maciej Tanaś. Prezentuję krótkie jej streszczenie: „Niewiele jest tak ważkich i aktualnych tematów pedagogicznych jak te, które dotyczą: platform e-learningowych, programów i aplikacji użytecznych w kształceniu zdalnym, sposobów jego organizacji, czy też osobowych, społecznych i kulturowych konsekwencji. Piotr Karaś  sformułował szereg istotnych dla edukacji wniosków teoretycznych i rekomendacji praktycznych. Precyzyjnie i jasno opisany autorski model platformy e-learningowej może być zastosowany w szkole średniej.

W podejściu Autora dominuje warstwa technologiczna. Odnaleźć jednak można   również szereg pedagogicznych, trafnych przemyśleń […]. To właśnie – nie wyłącznie techniczne czy informatyczne lecz humanistyczne w swej istocie, odautorskie refleksje – uważam za wielką wartość pracy. Nie bez znaczenia dla jej wysokiej oceny jest również to, że przedstawione treści wspiera bogate doświadczenie Autora oraz bardzo obszerna i trafnie dobrana bibliografia. […].

Książka inspiruje, wyjaśnia i opisuje w sposób jasny i zrozumiały edukację wspieraną platformami e-learningowymi. Dlatego powinna trafić w ręce dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a także studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich”.