Telefon zaufania twórczą i skuteczną instytucją w profilaktyce i terapii zagrożeń cyberprzestrzeni

Dr Anna Andrzejewska, Prof. APS, dr hab. Józef BednarekTelefon zaufania twórczą i skuteczną instytucją w profilaktyce i terapii zagrożeń cyberprzestrzeni cz. 2. s/ 11-15. „Telefon Zaufania. Nasza Gazeta”, nr 62, Gdańsk 2021.

Autorzy artykułu przypomnieli czytelnikom, że człowiek potrzebuje przestrzeni, w której poczuje się autonomiczny i odpowiedzialny za siebie, w której będzie mógł przezwyciężyć powstałe trudności. Przestrzeń tę współtworzy dyżurny telefonu zaufania, dzięki któremu w tej właśnie przestrzeni jednostka otrzymuje czas, uwagę i zrozumienia, a także wysłuchanie.

Jak podkreślają Autorzy „Rozwój „Telefonu Zaufania” ma stosunkowo długą i bogatą historię. Jest to już prawie sześćdziesiąt lat doskonalenia jego przydatności w pomocy, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Bogatą dlatego, gdyż dynamicznie poszerza się obszar skutecznej pomocy dla osób korzystających z niego. Jego geneza wiąże się z Dolnym Śląskiem. Wrocławski „Telefon Zaufania” powstał 14 czerwca 1967 roku z inicjatywy prof. Adama Bukowczyka i związany był z naukowym środowiskiem medycznym. Mieścił się przy Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej i Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu. (…) W obliczu rozwoju społeczności cyfrowej, mającej charakter wirtualny, dotychczasowe instytucje oświatowo-wychowawcze, głównie rodzina i szkoła, tracą swoje konwencjonalne funkcje opiekuńczo-wychowawcze i wynikające z nich zadania. Pojawiają się nowe, związane z dynamicznie następującymi przemianami o charakterze cyfrowym, a w przypadku dzieci i młodzieży mamy do czynienia z jednej strony z ogólnodostępną siecią edukacyjną oraz otwartymi zasobami edukacyjnymi, z drugiej zaś najmłodsi użytkownicy cyberprzestrzeni stykają się z coraz liczniejszymi różnorodnymi zagrożeniami, jakie ona generuje. W tym kontekście pojawia się szereg wyzwań dla wielu środowisk zajmujących się minimalizowaniem negatywnych skutków tych zagrożeń. W związku z tymi uwarunkowaniami pozycja i rola „Telefonu Zaufania” staje się decydująca w wielu bardzo trudnych i złożonych problemach, z którymi dzieci i młodzież nie potrafi sobie poradzić”.

 

Zapraszam do przeczytania tekstu – całość tutaj.