Edukacyjna Analiza Transakcyjna

„Edukacyjna Analiza Transakcyjna” to czasopismo  Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, w skład którego wchodzą członkowie naszego Zespołu Pedagogiki Medialnej (dr hab. Edyta Widawska, dr Anna Pierzchała, dr Zbigniew Łęski, dr Zbigniew Wieczorek).

W najnowszym numerze nr 10, 2021 r. ukazał się artykuł dwóch członków ZPM –  dr Sylwii Galanciak i dra Marka Siwickiego: Pandemia jako impuls dla refleksji studentów pedagogiki – w świetle analizy jakościowej

W artykule Autorzy zaprezentowali wybrane fragmenty wyników badań jakościowych na temat sytuacji psychologiczno-społecznej, w jakiej znalazły się osoby w czasie pandemii COVID-19. Autorzy zebrali opinie studentów pedagogiki z  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Badania dotyczyły refleksji respondentów na temat własnej podmiotowości oraz przemyślenia związane z ich tożsamością ekologiczną. W konkluzji czytamy, że niezależnie od wieku respondentów, czas pandemii stał się dla nich impulsem do głębszej refleksji egzystencjalnej.  Dojrzałość ich spostrzeżeń, niezwykła wnikliwość i gotowość do formułowania konstruktywnych wniosków pokazują, jak wiele pracy intelektualnej wykonali, aby zmierzyć się z pandemią, która z pewnością stanie się dla nich doświadczeniem pokoleniowym, a może nawet impulsem do podjęcia próby naprawy błędów popełnionych przez starsze pokolenia.

Cały artykuł w formacie pdf można pobrać ze strony czasopisma: link tutaj

W tym samym numerze swój artykuł zaprezentował kolejny członek ZPM – dr Zbigniew Łęski, Nauczanie zdalne z perspektywy pozycji życiowych uczniów i studentów, raport z badań pilotażowych

W swoim abstrakcie Autor napisał: Pozycje życiowe w analizie transakcyjnej pozwalają na określenie stosunku człowieka do samego siebie oraz do swojego otoczenia. W artykule autor podejmuje próbę analizy czy przyjmowana przez respondentów pozycja życiowa może w jakiś sposób wpływać na ich stosunek do wymuszonego przez pandemię nauczania zdalnego.

W dalszej części tekstu dr Zbigniew Łęski twierdzi, że kształcenie na odległość wymaga nie tylko znajomości obsługi narzędzi służących do kontaktu i przekazywania wiedzy za pośrednictwem Internetu. Podkreśla, że metodyka pracy w takich warunkach jest odmienna i wymaga od nauczycieli innego podejścia do przekazywania wiedzy, a także innych metod aktywizowania i motywowania uczniów, innych form i sposobów nawiązywania i podtrzymywania relacji. Uważa także, iż w kontakcie za pośrednictwem nowych mediów owe media stają się nie tylko narzędziem. Człowiek wykazuje tendencję do traktowania ich osobiście, co udowodnili B. Reeves i C. Nass pod koniec XX wieku, formułując tzw. równanie medialne: media = prawdziwe życie. Pan dr Z. Łęski scharakteryzował zagadnienie  z perspektywy analizy transakcyjnej, potwierdzając tendencję do przypisywania narzędziom nowych technologii profilu stanów Ego zbliżonego do profilu użytkownika. Pełny tekst znajduje się tutaj.