Wspomaganie badań pedagogicznych przez sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja to obecnie jeden z najważniejszych faktorów  kształtujących współczesną rzeczywistość, a edukacja jest jednym z obszarów, w których zaczyna ona odgrywać kluczową rolę.

Stąd zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. Macieja Tanasia „Wspomaganie badań pedagogicznych przez sztuczną inteligencję”, który został wygłoszony na zorganizowanej przez prof. Franciszka Szloska, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „II Letnie Zakopiańskie Spotkania Metodologiczne”, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Zakopane, 21–24 sierpnia 2023 r.

Pan Profesor  poruszył bardzo ważny wątek dotyczący, między innymi wykorzystania sztucznej inteligencji jako narzędzia badań pedagogicznych. Jak podkreśla Pan Profesor sztuczna inteligencja okazuje się  być użyteczną zarówno w analizie BigData, jak i ocenie oraz interpretacji danych jakościowych, a także w spersonalizowanym uczeniu się, czy  w tworzeniu wirtualnej pomocy, jak też w analityce predykcyjnej. „Owe zastosowania dotyczą wielu istotnych pól procesu kształcenia takich jak: analiza procesu nauczania-uczenia się, uczenie się adaptacyjne, rozwiązywanie problemów, spersonalizowane nauczanie oparte na sztucznej inteligencji, czy też masowe otwarte kursy online (MOOC). A to tylko przedsionek możliwych przestrzeni eksploracji pedagogicznej wykorzystującej sztuczną inteligencję”. Ponadto Pan Prof. M. Tanaś mocno zaakcentował, że „Sztuczna inteligencja stała się potężnym narzędziem badań empirycznych, prowadzonych w przestrzeni edukacji. Już obecnie może być wykorzystywana do ulepszania i usprawniania jeśli nie wszystkich to bardzo wielu procesów badań, w tym zwłaszcza do wnioskowania na podstawie analizy dużych ilości danych, a także do wspierania procesu decyzyjnego”. To naprawdę inspirujący artykuł do dalszych eksploracji w tym obszarze. Na pewno warto go przeczytać.

Tekst dostępny jest jako plik pdf na stronie https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=620548