Spotkanie naukowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Członkowie Zespołu Pedagogiki Medialnej wzięli udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Dydaktyka w czasach niepokoju i zmiany społecznej.  

Po dwóch latach przerwy 27.10.2022 w gmachu budynku APS w Warszawie spotkali się naukowcy  z całej Polski i z zagranicy.

Organizatorami Konferencji byli: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej Instytutu Pedagogiki APS w Warszawie (personalnie: prof. APS dr hab. Maciej Tanaś i dr Sylwia Galanciak) oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego (personalnie: Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski, Prof. UR dr hab. Marta Wrońska, Prof. UR dr hab. Janusz Miąso).

Tegoroczna konferencja była okazją do dyskusji nad edukacyjnymi konsekwencjami życia w czasach niepokoju i zmiany społecznej, kształtem szkoły zdolnej stawić czoła wyzwaniom współczesności, nad dydaktyką odpowiadającą potrzebom dzisiejszego świata.

Zaproszonych gości powitał Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji Prof. APS dr hab. Maciej Tanaś. Honorowymi Członkami Komitetu Naukowego byli między innymi  Członkowie Zespołu Pedagogiki Medialnej: prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk,  prof. APS Józef Bednarek,  prof. UwB Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Dr hab., prof. UKSW Barbara Galas, Prof. Włodzimierz Gogołek, Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk, prof. UJK Sławomir Koziej,  prof. USz Małgorzata Makiewicz,  Prof. Zbyszko Melosik, prof. UW Marek Piotrowski, prof. UAM Jacek Pyżalski, prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska,Prof. dr hab. Wacław Strykowski,  prof. UR Ryszard Pęczkowski, Prof. Bronisław Siemieniecki,  prof. UMK Dorota Siemieniecka, Prof. UR Marta Wrońska.

Podczas Konferencji mogliśmy usłyszeć ciekawe wystąpienia Członków Zespołu Pedagogiki Medialnej  – między innymi:

 • Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk, Funkcjonowanie młodzieży w świecie postcyfrowym na podstawie wielodyscyplinowych badań w ramach paradygmatów: Przemysł 4.0, Edukacja 4.0 oraz Społeczeństwo 5.0
 • Prof. UAM Jacek Pyżalski, Kompetencje cyfrowe młodych ludzi – jak to mierzymy i jakie są ograniczenia naszej metodologii?
 • Prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk, dr hab., prof. USz Elżbieta Perzycka-Borowska, dr Aleksander Cywiński, USz, Szkolnictwo wyższe po doświadczeniach lockdown. Perspektywa międzynarodowa.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek, Kontynenty świata mediów. Perspektywy dla edukacji
 • Prof. UKSW Barbara Galas, Edukacja wobec wyzwań transformacji cyfrowej
 • Prof. UJK Sławomir Koziej, Gotowość studentów do kształcenia w formie zdalnej w czasie pandemii Covid-19
 • Dr Sylwia Galanciak, Nowe technologie jako wsparcie dla oceniania kształtującego – raport podsumowujący projekt DALDIS
 • Prof. UMK Dorota Siemieniecka, Wiedza nauczycieli na temat cyberprzemocy wśród młodzieży – stan aktualnych badań
 • Prof.UwB Katarzyna BorawskaKalbarczyk, Przeciążeni, niedoinformowani, zagubieni… – problemy informacyjne dzieci i młodzieży w dobie globalnej infodemii
 • Prof. APS Józef Bednarek, Wyzwania dydaktyki w obliczu nowych zagrożeń
 • Prof. UW Marek Piotrowski, iPreschool.care – platforma do zdalnego nauczania przedszkolnego w warunkach izolacji – zapotrzebowanie.
 • Dr Danuta Morańska, Specyficzne kompetencje cyfrowe nauczycieli
 • Prof. SWWS Jakub Czarkowski,  Wybrane aspekty kształcenia komplementarnego osób dorosłych

Profesorowe M. Wrońska i R. Pęczkowski poprowadzili także bardzo merytoryczne obrady w sekcjach, w których mogliśmy usłyszeć  interesujące wystąpienia Członków Zespołu Pedagogiki Medialnej:

 • Prof. UR Janusz Miąso, dr Marlena Pieniążek, UR, Dialektyka światów wirtualnych i realnych w perspektywie proegzystencji wolontarystycznej;
 • Dr Grzegorz Polański, Pokolenia i zmiana społeczna;
 • Dr Wiesław Matyskiewicz, Migracje zarobkowe Polaków na przykładzie województwa podkarpackiego;
 • Prof. UR Wojciech Walat, dr Waldemar Lib, dr Tomasz Warzocha, UR, Blaski i cienie kultury akademickiej w dobie pandemii COVID-19;
 • Dr Krystian Tuczyński, dr Tomasz Warchoł, UR, Platformy e-learningowe jako narzędzia wspomagające proces kształcenia się w środowisku szkolnym.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Maciejowi Tanasiowi i Pani dr Sylwii Galanciak za wykreowanie wspaniałej atmosfery tego wydarzenia.

Pełna foto relacja tutaj