I Seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN, Kielce 10 marca 2023 r.

Po raz pierwszy, 10 marca 2023 roku  w Kielcach, odbyło się I Seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych  Polskiej Akademii Nauk.

Gospodarzem spotkania był Pan Prof. Sławomir Koziej, Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od prawej: Prof. Maciej Tanaś i Prof. Sławomir Koziej
Od prawej: Prof. Maciej Tanaś i Prof. Sławomir Koziej

Seminarium rozpoczął Pan Profesor Maciej Tanaś: „ Właśnie dziś, w tej pięknej Sali Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dzięki zaproszeniu Profesora Sławomira Kozieja staliśmy się uczestnikami niezwykłego wydarzenia – spotkania seminaryjnego, spotkania mistrzów z najzdolniejszymi adeptami z wielu środowisk akademickich. Dziękuję Władzom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Władzom Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz osobiście Profesorowi Sławomirowi Koziejowi za to, że mogę być uczestnikiem tego niezwykłego wydarzenia”.

Pan Profesor M. Tanaś przedstawił koncepcję zainaugurowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach seminariów dla doktorantów i doktorów, którzy wiążą swój rozwój naukowy z pedagogiką medialną. Seminaria będą cyklicznie organizowane przez Sekcję i Zespół Pedagogiki Medialnej KNP PAN w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Uczestnikami spotkania byli, między innymi, Pani Dyrektor Instytutu Pedagogiki Prof. UJK dr hab. Paulina Forma, dr Anna Winiarczyk z UJK, a także  członkowie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej: dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS – przewodniczący, dr hab. Marta Wrońska, prof. UR – zastępca przewodniczącego, dr hab. Janusz Miąso – sekretarz i dr hab. Ryszard Pęczkowski – członek zarządu, dr Grzegorz Polański i mgr Anna Solecka z Uniwersytetu Rzeszowskiego; mgr Roman Lorenc, doktorant; ponadto doktoranci z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; a także studentki Studenckiego Koła Naukowego „Mediam”, którego opiekunem naukowym jest dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK.

Uczestnicy seminarium
Uczestnicy seminarium

Inauguracyjny wykład zaprezentował Pan Profesor Maciej Tanaś.

Pan Profesor zaprezentował bardzo ciekawą narrację dotyczącą pedagogiki i medycyny.

Pedagogika a medycyna

Pan Profesor przypomniał słowa znanego pedagoga Profesora Heliodora Muszyńskiego:

H. Muszyński, Iść własną drogą i być wiernym sobie, s. 92-94, w: A. Cybal-Michalska, A. Gromkowska-Melosik, K. Kuszak, M. Piorunek, W. Segiet (red.)Tożsamość pedagogiki współczesnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022.
H. Muszyński, Iść własną drogą i być wiernym sobie, s. 92-94, w: A. Cybal-Michalska, A. Gromkowska-Melosik, K. Kuszak, M. Piorunek, W. Segiet (red.)Tożsamość pedagogiki współczesnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022.

Na zakończeni swojego wystąpienia Pan Profesor Maciej Tanaś skonstatował:

Perspektywa pedagogiczna, podobnie jak filozoficzna, umożliwia spojrzenie z dystansu na rozwój najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sprawia, że potrafimy dostrzec symptomy zachodzących zmian cywilizacyjnych oraz zrozumieć rzeczywistą rolę człowieka.

Człowieka, będącego nie tylko użytkownikiem narzędzi pozwalających przekraczać granice czasu i odległości w przekazywaniu informacji, ale nade wszystko osobą uczącą się owe narzędzia tworzyć i wykorzystywać. Za pomocą technik informatycznych człowiek stworzył cyfrowy świat. Obecnie przenosi tam znane sobie instytucje, zapisuje zgromadzoną przez wieki wiedzę, umieszcza swą sztukę i kieruje marzenia. Cyfrowa rzeczywistość usiłuje naśladować realny świat, ale jest od niego odmienna. Podobnie jak odmienna jest edukacja, praca, twórczość, szerzej – życie w świecie mediów cyfrowych. Ich rozwój spowodował, że chodzi już nie tylko o to, by pozostawiony samemu sobie młody człowiek nie stawał się coraz bardziej zagubiony, słaby i samotny, by jego aktywność w cyfrowym świecie nie była bezrozumna, by spod owczej skóry zbyt często nie wyzierało barbarzyństwo… Musimy nauczyć się jak sprawnie korzystać z arsenału narzędzi cyfrowych, ale też – jak w tej przestrzeni być człowiekiem o sprawnym umyśle i rękach oraz otwartym na innych sercu.

Dlatego szczególnego znaczenia nabrała materia naukowa, która stała się przedmiotem badań i refleksji członków Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN. Owa kunsztowna tkanina, powstaje z analizy i interpretacji obserwowanych zjawisk medialnych. Jest głęboką, humanistyczną refleksją nad losem dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zaplątanych w światy rzeczywiste i wirtualne.

Wykład był bardzo ciekawy i inspirujący do dalszych poszukiwań w tym obszarze, o czym świadczą reakcje uczestników.

Od lewej: Prof. J.Miąso, Prof. M. Wrońska, Prof. R.Pęczkowski, mgr A. Solecka.
Od lewej: Prof. J.Miąso, Prof. M. Wrońska, Prof. R.Pęczkowski, mgr A. Solecka.

Następnie Pani Prof. Marta Wrońska zaprezentowała cele i zadania Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej. Poinformowała, wszystkich przybyłych na spotkanie, że jest możliwość zapisania się do Zespołu i prowadzenia wspólnych, merytorycznych badań naukowych.

Prof. Marta Wrońska
Prof. Marta Wrońska

Po krótkiej przerwie, uczestniczący w seminarium doktoranci zaprezentowali koncepcje metodologiczne własnych badań naukowych. Mieli także możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z doświadczonymi naukowcami.

Od lewej: dr G. Polański, Prof. M. Wrońska, Prof. M. Tanaś, mgr A. Solecka
Od lewej: dr G. Polański, Prof. M. Wrońska, Prof. M. Tanaś, mgr A. Solecka, Prof. R. Pęczkowski, Prof. J. Miąso
Prof. M. Wrońska, Prof. S. Koziej
Prof. M. Wrońska, Prof. S. Koziej
Od lewej: Prof. S. Koziej, Prof. M. Tanaś, Prof. P.F orma
Od lewej: Prof. S. Koziej, Prof. M. Tanaś, Prof. P. Forma, Prof. J. Miąso
Od lewej: dr A. Winiarczyk, Prof. J. Miąso, Prof. P. Forma
Od lewej: dr A. Winiarczyk, Prof. J. Miąso, Prof. P. Forma
Od lewej. Mgr R. Lorenc, Prof. M. Wrońska, Prof. S. Koziej
Od lewej. Mgr R. Lorenc, Prof. M. Wrońska, Prof. S. Koziej
Profesorowie i studenci
Profesorowie i studenci

Zdjęcia: dr Grzegorz Polański, mgr Anna Solecka

Informacje o przebiegu seminarium i kolejne zdjęcia można zobaczyć – tutaj