PROF. DR HAB. MACIEJ TANAŚ – Gościem Dnia w Radiu Rodzina w Kaliszu (7 lutego 2023)

Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawego wywiadu z Panem Profesorem Maciejem Tanasiem. Rozmowę przeprowadziła Pani redaktor Maria Cieślak z Radia Rodzina w Kaliszu.

7 lutego 2023 roku w cyklicznej audycji  Gość dnia w Radiu Rodzina  wystąpił Profesor Maciej Tanaś. To nieprzypadkowa data, w tym dniu obchodzony jest  Dzień Bezpiecznego Internetu.  To święto zostało ustanowione z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet”. W Polsce za organizację Dnia Bezpiecznego Internetu odpowiadają Centrum Programu Safer Internet, które tworzą: NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Co roku organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Prof. Maciej Tanaś podkreślił, że ta światowa inicjatywa Dnia Bezpiecznego Internetu jest niezwykle cenna i potrzebna. Niezmiernie ważna staje się edukacja na temat cyfrowych nawyków i bezpieczeństwa w Internecie ze szczególnym naciskiem na zagrożenia, które czyhają w wirtualnym świecie na dzieci, młodzież i  niestety dorosłych też. W sposób ciekawy Pan Profesor mówił o różnorodnych zagrożeniach, w tym o zagrożeniach tożsamości kulturowej, szerzeniu błędnych konstrukcji i homogenizacji języka. Pan Profesor przypomniał, że żyjemy w świecie, gdzie manipulacja jest niezmiernie silna, nawiązał także do manipulacji kulturowej etc.

GOŚĆ DNIA W RADIU RODZINA – PROF. DR HAB. MACIEJ TANAŚ – rozmawia MARIA CIEŚLAK