Spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej, 5 kwietnia 2023 r.

Maciej Tanaś

 

Spotkanie rozpoczął Pan Prof. Maciej Tanaś,  przewodniczący Zespołu. Przypomniał wszystkim, że:

 

Analiza pól naukowych badań technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich użytkowników w aspektach pedagogicznych wymaga pogłębionego opisu i wyjaśnienia. Nie czas i nie miejsce tu na jej podejmowanie. Warto jednak wskazać, że owe pola dociekań układały się przez lata w pewne continuum: od zagadnień alfabetyzacji komputerowej, poprzez wskazanie różnorodnych pól zastosowań komputerów i Internetu w edukacji oraz historycznego rozwoju kształcenia na odległość (e-learning, mobile learning, blended learning,  kształcenie komplementarne), jego modeli, wartości dydaktycznej itd., aż do budowy podstaw pedagogiki medialnej. Propedeutyka pedagogiki medialnej powstawała na styku wielu koncepcji: dydaktycznych, informatycznych, technologicznych, medioznawczych, kulturowych i antropologicznych, kognitywistycznych i in. (…)Dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych wyrosła przestrzeń medialna o kulturze nieustabilizowanej, dynamicznej. Towarzyszy jej naukowa refleksja, zrodzona z nauk o wychowaniu, zwana pedagogiką medialną. Człowiek zafascynowany i przytłoczony technologią, zagubiony w ułudzie informatycznych sieci i światów wirtualnych, z wzrokiem wbitym w ziemię, zapomina o swych korzeniach, moralności i celu życia. Staje się marionetką, lalką teatralną umieszczoną na kiju pożądania, kukiełką na rynku próżności i wszechobecnej manipulacji. Tkwi w przedsionku otchłani. Gubi siebie i swoją wolność. Dlatego jako członkowie Zespołu Pedagogiki Medialnej powinniśmy podjąć trud humanistycznej, a nie wyłącznie informatycznej i technicznej edukacji medialnej na drodze wprowadzania dzieci i młodzieży w świat ludzkiej kultury i wartości.

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W kontekście wypowiedzi Pana Profesora Macieja Tanaś, Pan Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego

R. Pęczkowski

stwierdził, że  zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, które zaistniały w Polsce po 1989 roku sprawiły, że jednym z pierwszych obszarów życia społecznego, który został poddany gruntownym zmianom prawnym, był system edukacji, zmianom, które, jak dowodzi praktyka, mają charakter ciągły. Dlatego jako członkowie Zespołu Pedagogiki Medialnej powinniśmy wspólnie realizować projekty naukowe związane z pedagogiką medialną. Ponadto poprosił wszystkich członków o przekazywanie na bieżąco informacji o przeprowadzanych badaniach  naukowych, które będzie można publikować na stronie internetowej naszego Zespołu.

Następnie Pani Prof. Elżbieta Perzycka-Borowska

Elżbieta Perzycka-Borowska

przekazała informację o rozpoczęciu cyklu seminariów, które zostały zatytułowane: „Sztuczna inteligencja w dyskursie edukacyjnym” –  Dzielić się będziemy swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych postępów, wyzwań i możliwości związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji w nauczaniu i uczeniu się.  

Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 20 kwietnia o godzinie 19:30, na platformie Zoom

Szczegóły spotkania tutaj

Inicjatywę poparła Pani dr Sylwia Galanciak z APS konstatując:

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, jak ważna i aktualna jest to problematyka, jak wielkie emocje, obawy, ale i nadzieje budzi gwałtowny rozwój AI w świecie nauki i edukacji, i jak duże są w związku z tym potrzeby poznawcze naszego środowiska. Tym serdeczniej dziękujemy Pani Profesor za zaproszenie i możliwość poszerzenia wiedzy na ten temat. 

Z kolei Pani Profesor Małgorzata Makiewicz

Małgorzata Makiewicz

ponownie zachęciła uczestników spotkania do wzięcia udziału w  Konferencji szkoleniowej dla ambasadorów międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Mathematics in Focus w ramach projektu MEiN Społeczna Odpowiedzialność Nauki: „Fotoedukacja – matematyczny konkurs fotograficzny z programem ambasadorskim – informacje tutaj

Na zakończenie spotkania ks. prof. Janusz Miąso przeczytał wiersz ks. Jana Twardowskiego:

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN! ALLELUJA!

„Przy pustym grobie Chrystusa Zmartwychwstałego
dobrze sobie uprzytomnić,
że trzeba być przegranym, żeby zwyciężyć,
być ubogim, żeby coś dawać ludziom,
znikać, żeby trwać,
być bezużytecznym, żeby stać się pożytecznym dla kogoś,
żyć po ciemku, żeby stać się światłem,
umrzeć, aby żyć, kochać i nie przestawać cierpieć.
Kiedy się wydaje, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”  ks. Jan Twardowski

Przy okazji warto poczytać także ciekawy tekst – tutaj

Ponieważ spotkanie odbyło się w przeddzień świąt, stąd Pan Profesor Maciej Tanaś złożył wszystkim uczestnikom przepiękne życzenia: Prawdziwej Radości ze Zmartwychwstania Chrystusa oraz rodzinnej bliskości, wiosny w sercu, nadziei, że dobro jest mocniejsze od zła, miłość od nienawiści….

Spotkanie odbyło się na platformie MS Teams. Dziękujemy Pani dr Sylwii Galanciak za sprawne przygotowanie i wysłanie zaproszenia do wszystkich członków Zespołu.

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Tekst i zdjęcia: Marta Wrońska