Spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN – 13 kwietnia 2022 r.

W środę 13.04.2022 r. o godz. 9.00 rozpoczęło się kolejne spotkanie członków Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN. Spotkaniu przewodniczył prof. APS dr hab. Maciej Tanaś – przewodniczący Zespołu.

Przedmiotem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z działalnością Zespołu.

Pan Profesor nawiązał do tragicznych wydarzeń, które  mają miejsce w Ukrainie. Skonstatował, że w globalnej pajęczynie informatycznej, na internetowych stronach, w komunikatorach i portalach społecznościowych zaroiło się od informacji sprzecznych, niosących wieści sensacyjne, wielokroć nieprawdziwe bądź wręcz bezmyślne. Natomiast prawda i fałsz splatają się z ludzkimi obawami i nadziejami… czynnikiem zniewolenia człowieka w przestrzeni mediów cyfrowych stała się infodemia. Zarówno fakty, jak i plotki oraz obawy mieszają się i rozchodzą szybko i szeroko. Jednak warto podjąć trud humanistycznej, a nie wyłącznie informatycznej i technicznej edukacji medialnej.

Pan Profesor zrelacjonował także udział członków Zespoły Pedagogiki Medialnej w Międzynarodowej Konferencji Internet Governance Forum – IGF. Forum to zostało zwołane przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z mandatem określonym w pkt 72 Programu z Tunisu na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Było to Sixteenth Meeting of Internet Governance Forum 6-10 December 2021 Katowice, Poland. Uczestniczyliśmy w  sekcji: Internet – safety and development of children and young people – educational, social and legal consequences. Moderatorami tej sekcji byli: Prof. Janusz Tanaś, ACU, Melbourne, Australia i  Prof. Maciej Tanaś,  The Maria Grzegorzewska Univeristy,
Poland. Konferencja miała charakter hybrydowy: stacjonarnie w Katowicach oraz w Internecie.

Spotkanie Zespołu odbyło się w formie zdalnej, uczestniczyło w nim ponad 30 członków.

W trakcie spotkania Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski poprosił wszystkich członków o przekazywanie na bieżąco informacji o przeprowadzanych badaniach  naukowych, które będzie można publikować na stronie internetowej naszego Zespołu.

10

Spotkanie odbyło się w przeddzień Świąt Wielkanocnych, stąd ks. prof. UR dr hab. Janusz Miąso przypomniał znaczenie symboli wielkanocnych w naszej kulturze..

Baranek – symbol zmartwychwstałego Chrystusa, czystości, pokory, niewinności. Przypomina o najważniejszym przesłaniu Wielkiej Nocy. 

Paschał (świeca) – nadzieja, życie, miłość. Rozprasza mrok, to znak Chrystusa. Wskazuje kierunek naszego funkcjonowania…

Jajko – symbol nowego życia, płodności, odrodzenia. Według zwyczaju w niedzielę wielkanocną należy podzielić poświęcone jajko na tyle części, ile jest osób w rodzinie. Tradycja mówi, że swój kawałek należy zjeść na stojąco, co  ma to zapewnić zdrowie….

Na zakończenie spotkanie Prof. Maciej Tanaś złożył wszystkim Członkom ZPM KNP PAN  życzenia świąteczne.