Щодо потреби комплементарної освіти після пандемії

Właśnie ukazał się kolejny artykuł Prof. Macieja Tanasia, który został napisany wspólnie we współpracy z ukraińskim Profesorem Vołodymyrem Szachowem.

 

Niech to będzie piękny hołd dla naszych Przyjaciół z wielu Uniwersytetów  Ukraińskich i nie tylko…., którzy dzielnie walczą o swoją niezależność i pokój na całym świecie…

 

Maciej Tanaś, Volodymyr Szachow: Щодо потреби комплементарної освіти після пандемії (O potrzebie kształcenia komplementarnego po pandemii), w: „Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. (Link do innej strony)Серія: Педагогіка і психологія”, Міністерство освіти і науки України. Вінниця, (Winnica, Ukraina), 2021, No 66, s. 17-24. 

Jak skonstatował w swoim tekście Profesor M.Tanaś: „Choroby i  śmierć rodzą lęki i paraliżują. Ale też budzą społeczną wrażliwość i chęć  niesienia pomocy, troskę o osoby starsze i o edukację dzieci. Nowo odkryty patogen ujawnił nieprawdopodobną zdolność wielu ludzi do mobilizacji i co  nie mniej ważne – rzeczywistą umiejętność współpracy  w sytuacji zagrożenia życia, pozbawienia pracy (…)”.

Jeśli użyte przez Pana Profesora M. Tanasia pojęcie „patogen” zamienimy na słowo „wojna” czyli toczące się w Ukrainie działania mające na celu odparcie ataków groźnego agresora…, i jednocześnie  szybko budząca się ogromna wrażliwość naszego społeczeństwa na ludzi, którzy cierpią z powodu niepotrzebnie rozpętanego konfliktu zbrojnego …, to jakże aktualne stają się narracje wyrażone w prezentowanym tekście…

 

Dziękujemy Panie Profesorze za ten piękny tekst!.

Cały tekst tutaj