Zaproszenie na XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra w Zakopanem

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Naukowego XXIX TSN  Pana Prof. zw. dr hab. Stanisława Palki i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego  prof. WSH Dr hab.  Piotra Oleśniewicza, serdecznie zapraszamy na

XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja jutra, które odbędzie się

w dniach 12–14.06.2023 r. w Zakopanem

w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20.
Współorganizatorem Konferencji jest Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Komitet Naukowy tego Sympozjum reprezentują członkowie naszego Zespołu Pedagogiki Medialnej:
prof. APS dr hab. Maciej Tanaś, prof. UR dr hab. Marta Wrońska, prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski oraz dr Danuta Morańska, która jest sekretarzem naukowym.

Szczegóły Sympozjum – tutaj