LIST OTWARTY dotyczący kształcenia informatycznego w szkołach w Polsce

Prof. dr hab. Maciej. M. Sysło, L I S T  O T W A R T Y dotyczący kształcenia informatycznego w szkołach w Polsce, adresowany do wszystkich, których może to dotyczyć i zainteresować.

Autor tekstu to znany matematyki i informatyk. Już w połowie lat 1960’ przyglądał się, jak uczniowie uruchamiają swoje programy w ramach pierwszych w Polsce zajęć informatycznych w szkole. W swoim Liści Otwartym opisał ponad 50 lat informatyki w polskich szkołach, niezamierzone korzyści, informatykę jako dziedzinę nauki i samodzielny przedmiot, przyszłość młodego pokolenia i społeczeństw, ocenę obecnej sytuacji w odniesieniu do kształcenia informatycznego oraz propozycje profesjonalnych działań informatycznych. Prof. M. M Sysło wyraził swoją troskę o ten bardzo ważny obszar współczesnej szkoły, ale głównie o właściwe przygotowanie kolejnych pokoleń uczniów..

Natomiast Prof. Maciej Tanaś pięknie to skomentował:

Tak jak informatycy, my również musimy podjąć decyzję co zrobić z edukacja medialną.

Zmiany powodowane przez rozwój technik informatycznych nie mogą wiązać się jedynie z traktowaniem szkoły jako miejsca do przygotowania sprawnych warsztatowo robotników na rynku pracy. Absolwenci mają potrafić również ten rynek zmieniać i kształtować. 

 

Nie mogą wyrastać jako osoby nieświadome, poddane bezwzględnej walce różnych, także zbrodniczych, a bardzo często wrogich sił dysponujących mediami, czy po prostu wykorzystujących je. Chodzi o manipulację medialną, dezinformację, o groźbę medialnego niewolnictwa. Chodzi wreszcie o głęboko humanistyczne, aktywne uczestnictwo w kulturze. O poznawanie świata i twórczość, o intelektualną samodzielność, a nie o bezwolne, bezrozumne stawanie się marionetką, igraszką, kukiełką w rękach tych, którzy pociągają za sznurki własnych interesów finansowych, gierek politycznych, ideologicznych, czy militarnych.

Cały tekst