II seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN

Zapraszamy na II seminarium doktorskie i podoktorskie Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2024 r. o godzinie 11.00

Miejsce spotkania: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki, ul. Ks. Jałowego 24,

I piętro, sala Rady Instytutu Pedagogiki, p.113.

Powitanie uczestników: Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski, Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Prolegomena:  Prof. dr hab. Maciej Tanaś, przewodniczący Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN

Informacje o działalności Sekcji i Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska,  z-ca przewodniczącego Sekcji i  Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN

Panel doktorski i podoktorski: prezentacje tematów badawczych doktorantów i habilitantów. Cele panelu: wsparcie i doskonalenie warsztatu doktorantów i habilitantów.

Zapraszamy do czynnego udziału i do podzielenia się informacją o seminarium z zainteresowanymi doktorantami i habilitantami.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Prof. Maciej Tanaś, przewodniczący

Organizatorzy seminarium:
Prof. Ryszard Pęczkowski,
Prof. Janusz Miąso
Prof. Marta Wrońska
Dr Sylwia Galanciak